Evenement Verweesde Kunst in “De Statenhoed” 12 november t/m 28 november 2021

Zondag 03 oktober 2021

De coöperatie CoKunst organiseert binnen de Kunstkring Voorst van 12 november t/m 28 november het evenement ¨Verweesde kunst¨. Dit vraagt natuurlijk om nadere toelichting:

Verweesde Kunst
Menig kunstenaar werkt tot aan het eind van zijn leven door aan het maken van kunst waarbij het na zijn overlijden aan de nabestaanden is om te bezien wat er met zijn overgebleven werk moet gebeuren. Dit kan leiden tot verwaarlozing en zelfs tot vernietiging van dit werk. Is dit gewenst of zou hier een oplossing voor gevonden moeten worden? Het evenement geeft een aanzet tot discussie en mogelijke oplossingen.

Het weekend wordt georganiseerd met als voorbeeld verweesde kunst van de Arnhemse kunstschilder Ernst Bosch waarover een tentoonstelling wordt ingericht. Tijdens deze tentoonstelling worden twee lunches georganiseerd waarbij het thema zal worden toegelicht en mogelijke oplossingen worden besproken.

Ernst Bosch (1934-2019)
Kunstenaar uit de Nieuwe Haagse School met een indrukwekkende staat van dienst variërend met zijn Frans – Italiaanse periode, het produceren van grote werken die gehangen hebben op de Floriade(1994) en tijdens het Gelders Vermogen(1995),  tot zijn rhizomatische periode.

CoKunst
Een jonge coöperatie met als doel het behoud van kunst die verloren dreigt te gaan.

Voldoende ingrediënten om nieuwsgierig naar te worden en om aan deel te nemen?
Kom en schrijf u in voor de lunch (beperkte deelname!)