Kunstbehoud en kunstbeheer

Kunstbehoud is de doelstelling van CoKunst. Het behouden van beeldende kunst die anders verloren zou gaan. De coöperatie is opgericht zodat leden zich kunnen inzetten om dit doel vorm te geven. Wij willen dus komen tot het verantwoord opslaan van kunst om vervolgens deze kunst zichtbaar te maken via verhuur, tentoonstellen en daar waar mogelijk verkoop.

Kunstbehoud

Kunstenaars en bezitters van beeldende kunst kunnen bij CoKunst aankloppen om hun kunst te behoeden van vernietiging en deze kunst (onder voorwaarden) afstaan aan CoKunst.

Kunstbeheer

CoKunst gaat opslagruimte huren of kopen in het gehele land. Vervolgens gaat Cokunst verkregen kunst verhuren, tentoonstellen of verkopen. Met name het toevoegen van informatie over de kunst en de kunstenaar zal de toegevoegde waarde bij deze activiteiten worden. Ook educatieve programma’s in (overheids)gebouwen zullen een belangrijk onderdeel van de beheeractiviteiten worden.

Dat wij niet alleen staan in onze doelstelling bewijst wel het artikel:
‘Wat bewaar ik wel en niet? Stel die vraag al op de kunstacademie!’
van Miriam Windhausen over haar onderzoek naar de nalatenschap van kunstenaars.