CoKunst Coöperatie Kunstbehoud

De coöperatie is opgericht en functioneert als een vereniging. De leden bepalen de koers van CoKunst middels besluiten in de Algemene ledenvergadering (ALV). Deze vergadering heeft dus alle zeggenschap. De leden kiezen uit hun midden een bestuur dat de vergaderingen voorbereidt en de dagelijkse gang van zaken bestuurt.

Het huidige bestuur bestaat uit W. Vrijhoef (voorzitter) en J. Claassen (secretaris/penningmeester). Nieuwe leden kunnen dus zowel in de algemene ledenvergadering als in het bestuur meedenken en doen. Vooral meedoen in de vorm van actie(s) vormgeven is zeer welkom. CoKunst is behalve een vereniging ook een bedrijf dat samenwerkt met andere bedrijven (waaronder onze leden).

Het doel is om gezamenlijk kunst te behouden. CoKunst is dus ook belastingplichtig voor de btw en vennootschapsbelasting.

Financieel

De coöperatie hoeft geen winst te maken en zal zeker in de eerste jaren veel geld nodig hebben om te kunnen investeren in opslagruimtes, het opzetten van het (verhuur/verkoop)bedrijf en het inrichten van tentoonstellingen. We zoeken daarom niet alleen naar nieuwe leden maar ook naar allerlei vormen van financiering.